Zależy nam na bezpieczeństwie i komforcie Państwa wypoczynku, dlatego wychodząc naprzeciw zmieniającej się rzeczywistości w trakcie epidemii COVID-19, opracowaliśmy i zastosowaliśmy szereg działań, zgodnych z wytycznymi i rozporządzeniami Ministerstwa Rozwoju, GIS.

◊ Stosujemy się do aktualnych wytycznych Ministerstwa Zdrowia oraz Głownego Inspektoratu Sanitarnego.
◊ Z regularną częstotliwością przeprowadzamy dezynfekcje i wietrzenie pomieszczeń.
◊ Dezynfekcja pomieszczeń odbywa się przy użyciu atestowanych środków i narzędzi.
◊ Stosowanie zasady zachowania minimalnej odległości 2 metrów w stosunku do naszych Gości.
◊ Na terenie obiektu mogą przebywać tylko osoby będące zameldowanymi Gośćmi.
◊ Przy wejściu do obiektu i przy pokojach znajduje się płyn do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją wykonania skutecznej dezynfekcji rąk.
◊ Przy wejściu zlokalizowana jest informacja o maksymalnej ilości osób mogących przebywać na terenie obiektu.
◊ Ze względu na obowiązujący zakaz, nie udostępniamy suszarek do włosów.
◊ Kontakty alarmowe dostępne na tablicy: do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
◊ Pościel i ręczniki prane są w temp. min 60 ºC z dodatkiem detergentu.
◊ Goście powinni posiadać ze sobą maseczki. Istnieje możliwość odpłatnego otrzymania maseczki.
◊ W przypadku wystąpienia niepokojących objawów prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie właściciela obiektu.
◊ Posiadamy wyodrębnione bezpieczne pomieszczenie, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

Serdecznie zachęcamy Państwa do dbania o bezpieczeństwo własne oraz innych poprzez:
• Regularne mycie rąk zgodnie z instrukcją dostępną w każdej toalecie,
• Korzystanie z płynów do dezynfekcji rąk dostępnych we wskazanych częściach wspólnych obiektu,
• Utrzymanie wymaganej odległości 2m w kontaktach z innymi Gośćmi obiektu,
• Zapoznanie się i przestrzeganie obowiązujących w naszym obiekcie procedur bezpieczeństwa,
• Zgłaszanie właścicielowi złego samopoczucia oraz innych objawów mogących świadczyć o zakażeniu COVID-19 oraz postępowanie zgodnie z instrukcją,
• Przed wyjściem z pokoju prosimy pamiętać o założeniu maseczki ochronnej, jeżeli na terenie obiektu przebywają inni Goście,

Postępowanie w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem u osób przebywających w obiekcie.

W przypadku gościa aktualnie przebywającego w obiekcie, należy czasowo odizolować go w dedykowanym pomieszczeniu, powiadomić dyspozytora medycznego o zaistniałym podejrzeniu zakażenia. Następnie należy przeprowadzić gruntowne sprzątanie w zgodzie z procedurami obiektu i dezynfekowanie powierzchni dotykowych. Konieczne jest także sporządzenie listy osób, które przebywały w tej samej części obiektu i o tej samej porze, co gość z podejrzeniem zakażenia. Należy też wdrożyć zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronie www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz www.gis.gov.pl.